Akademie věd Moskva - obnova hodin

Čtyřstranné hodiny na budově Akademie věd v Moskvě tvoří významnou dominantu již od roku 1990. Po dlouhou dobu tyto hodiny nebyly v provozu a po letech se nyní dočkaly zprovoznění a významné modernizace z rukou naší firmy.

Původní hodiny byly řešeny jako autonomní samostavitelné bez vnější synchronizace. Technická prohlídka na místě zhodnotila celkový technický stav hodin a byl vyhotoven komplexní návrh řešení jejich opravy a modernizace.

Technická část hodin vyžadovala kompletní údržbu a dílčí výměny komponent, odbíjení pak zcela novou realizaci, stejně jako celá elektronika hodin a jejich řízení. Zastaralá elektronika v zcela nevyhovujícím stavu byla nahrazena novou moderní technologií. Hodiny jsou dnes řízeny centrálními hlavními hodinami se synchronizací a možností dálkového dohledu. Satelity a odbíjecí zařízení mají svoji vlastní inteligenci, obsahují lokální hlavní hodiny komunikující s centrální řídící elektronikou. Vzdálený dohled umožňuje přehlednou kontrolu a správu hodin odkudkoliv prostřednictvím internetu po přihlášení do systému.

Hodiny tak mohly být letošního roku slavnostně spuštěny a věříme, že jejich obnovení je přínosem pro široký okruh místních obyvatel i návštěvníků.

Společnost ELEKON, s.r.o. se specializuje na výrobu průmyslových hodin. Pod obchodní značkou Mobatime dodáváme časoměrná zařízení pro standardní i vysoce profesionální aplikace. Systémy jednotného času, věžní a fasádní hodiny, městské a pouliční hodiny, docházkové a kontrolní hodiny, elektrické pohony kostelních zvonů, LED informační panely.

Obchodní podmínky