Často kladené dotazy

Lze k přijímači radiosignálu AD 650 připojit více digitálních hodin? 

Jedním přijímačem přijímačem AD 650 lze synchronizovat více digitálních hodin (řady DA, DC, DK, SLH-DC) při zapojení do kaskády. Přijímač se zapojí k prvním hodinám v kaskádě a ostatní se propojí do kaskády dle návodu.

Jak zapojit hodiny společnosti ELEKON do stávajícího systému?

V objednávce uveďte požadavek nastavení hodin podle stávajícího systému.  Uveďte kontakt na Vašeho technika pro případné dotazy ze strany techniků ELEKONU.

Podle čeho mám vybírat velikost hodin

Průměr analogových hodin a velikost číslic digitálních hodin zvolte podle požadované čitelnosti. Čitelnost je uvedena v ceníku vždy vedle daného produktu.

Co dělat, když se nedaří ovladačem přenastavit digitální hodiny?

Pokud byl ovladač dodaný s hodinami odemkněte zámek: dlouze stiskněte F1. Po odemknutí displej blikne. Po dokončení nastavení zamkněte hodiny proti nechtěným změnám: dlouze stiskněte F2. Po zamknutí displej blikne.
Další informace ohledně používání ovladače najdete v návodu k obsluze pro digitální hodiny řady DC na straně 19 a 29.
Pokud se ovladač dlouho nepoužíval a nefunguje, vyměňte baterie.
Pokud nebyl ovladač dodaný s hodinami, prověřte, zda jsou hodiny s ovladačem kompatibilní. Starší typ hodin vyrobených cca do 1/2009 používají černý ovladač, který je již nedostupný. Novější hodiny používají šedý ovladač.

Jak zajistit co nejlepší signál pro přijímač radiosignálu?

Přijímač radiosignálu nasměrujte ve směru k vysílači DCF Mainflingen (přibližně na západ). Je-li kvalitní příjem DCF, dojde k synchronizaci časové základny na připojených hodinách automaticky během několika minut. V případě nekvalitního příjmu (zejména přes den) je třeba první nastavení provést manuálně tak, aby LED blikala pravidelně.

Hodiny s bateriovým DCF strojkem přestaly fungovat

V žádném případě neotvírejte hodiny a neotáčejte ručičkami, dojde k poškození hodinového strojku.  Nejprve  zkontrolujte nejprve stav baterie, pokud  je slabší, baterii vyměňte.  Při výměně baterie vždy použijte GP SUPER AA nebo jinou kvalitní alkalickou baterii. Po přijetí a ověření celého časového údaje se hodiny automaticky nastaví rychlým během na správný čas. Při kvalitním nerušeném příjmu se hodiny nastaví během 4 minut.
Neumisťujte hodiny v blízkosti možných zdrojů rušení.

Čím může být příjem radiosignálu rušen?

Tak jako každý radiopřijímač, podléhá přijímač radiosignálu DCF rušivým a tlumícím vlivům. Jejich podíl vzrůstá se vzdáleností od vysílače DCF v Mainflingenu a s přítomností následujících faktorů: kovové obložení budov a místností, kovové stavební prvky (nosníky, armatury, střechy), silné zdi a izolace, suterénní a sklepní prostory, nevhodné lokální geografické podmínky (lze těžko dopředu odhadnout), atmosférické poruchy, bouřky, neodrušené elektrospotřebiče, televizory a počítače umístěné v blízkosti radiopřijímače DCF. Jistým zdrojem rušení jsou také vlastní hodiny, ke kterým je přijímač připojen. Vzdálenost mezi hodinami a přijímačem by proto měla být nejméně 1 m. Nejlepších podmínek dosáhnete umístěním vně budovy, nejlépe na jejím západním okraji nebo střeše. Kvalitativně nejlepšího příjmu radiosignálu DCF lze dosáhnout v nočních hodinách, kdy je úroveň průmyslového rušení nejnižší. Naopak přes den nelze příjem DCF v některých lokalitách téměř zachytit. Během tohoto období zajišťuje přesný chod hodin vlastní krystalová časová základna.

Jak si vybrat správný typ pouličních hodin?

Na níže uvedeném odkazu najdete konfigurátor, díky kterému snadno vygenerujete správné označení hodin. V konfigurátoru  upřesněte své požadavky, zda má jít o hodiny podružné nebo autonomní, napájené ze stálé sítě 230 VAC nebo z veřejného osvětlení, případně z lithiové baterie. Dále zadejte průměr a design číselníku, počet stran, způsob montáže a osvětlení. Na dotaz Vám rádi poradíme.
https://www.mobatime.cz/katalog/exterierove-hodiny/analogove-hodiny-rady-metro

Váháme, zda opravit stávající věžní stroj anebo zda pořídit nový elektronický systém

Na váš požadavek k vám přijede náš technik, který při technické prohlídce (je zdarma a nezávazná) posoudí stav stroje. Jde-li o památkový objekt, kde je oprava stávajícího stroje podmínkou, rádi provedeme jeho generální opravu. Pokud se nejedná o památkový objekt a technik zjistí, že je stroj ve špatném stavu a jeho generální oprava by přesáhla cenu pořízení moderního elektronického systému věžních hodin, doporučujeme kompletní vyčištění, renovace dílů a kompletní sestavení. Renovovaný (nefunkční) stroj můžete vystavit v reprezentačních prostorách obce či farnosti, kde bude budit zaslouženou pozornost. Stávající stroj pak doporučujeme nahradit elektronickým systémem, jehož hlavní předností je vysoká přesnost, nenáročná údržba, spolehlivost, uživatelský komfort a nepříliš vysoké investiční náklady, které můžou být i několikanásobně nižší než generální oprava historického stroje.

Co potřebujeme pro zapojení hodin do ethernetu?

Základem systému je časový NTP server synchronizovaný přijímačem GPS nebo DCF 77. Další zařízení získávají přesný čas z tohoto serveru prostřednictvím protokolu NTP (Network Time Protocol). Další informace o ToE - synchronizaci času přes přes Ethernet naleznete na našich stránkách
https://www.mobatime.cz/katalog/zpusoby-rizeni-synchronizace-hodin/toe-s...

Kabeláž pro rozvod jednotného času

Typ a průřez kabelu závisí na počtu podružných hodin a vzdálenosti, na které jsou hodiny rozmístěny. V následující tabulce je stručný přehled vhodné kabeláže. Počet připojených podružných hodin závisí také na hlavních hodinách (u každého modelu je uvedeno, kolik podružných hodin lze řídit) 

Synchronizace Kabel
Počet
podružných hodin                 
Poznámka
NTP + PoE UTP kabel    každé hodiny jsou napájeny ze switche
Minutové impulzy, MOBALine, kódová linka dvojlinka, max. 200 m     min. průřez 0,5 mm2  do 50 ks možno použít libovolný CYKY, SYKFY nebo UTP              
Páteřní rozvody, rozvod na delší vzdálenost dvojlinka  2 x 1,5
resp. 2 x 2,5
nad 50 ks hodin kabel CYKY

 

Odkaz na podrobnou tabulku pro vypočet průměru kabelu s přihlédnutím na délku rozvodu a počet podružných hodin:
https://www.mobatime.cz/katalog/zpusoby-rizeni-synchronizace-hodin/polarizovane-impulsy

 

Společnost ELEKON, s.r.o. se specializuje na výrobu průmyslových hodin. Pod obchodní značkou Mobatime dodáváme časoměrná zařízení pro standardní i vysoce profesionální aplikace. Systémy jednotného času, věžní a fasádní hodiny, městské a pouliční hodiny, docházkové a kontrolní hodiny, elektrické pohony kostelních zvonů, LED informační panely.

Obchodní podmínky