Docházkové a kontrolní hodiny

Nová doba přináší nové požadavky na sledování pracovní doby, dodržování přestávek v práci a evidenci přesčasů, vyplývající z platné legislativy. Přínos docházkových hodin a systémů však nespočívá jen v naplnění požadavků zákona. Neustálý růst mzdových nákladů činí z docházkových hodin investici s rychlou návratností. Zájem organizace sledovat a hodnotit pracovní výkon motivuje zaměstnance ke zlepšení osobního přístupu k pracovním povinnostem. Poskytujeme komplexní řešení v oblasti docházky, přístupu, stravování a zakázek pro organizace všech typů a velikostí.

Cloudový docházkový systém

Moderní a uživatelsky příjemný způsob sledování docházky vám přinese cloudové řešení. Systém umožňuje přístup k informacím o docházce odkudkoliv, umístění terminálů na odlehlých pracovištích v rámci jedné aplikace, tvorbu vlastních reportů a další zlepšení při záznamu a vyhodnocení docházky. Je vhodný pro firmy, které potřebují flexibilitu systému, moderní řešení a systém bez starostí.

Výhody:

 • přehledné, intuitivní ovládání
 • bez drahého a složitého software
 • konfigurovatelné sestavy reportů 
 • jednoduché připojení terminálu k internetu
 • stále aktuální software
 • terminály lze umístit na vzdálených místech kdekoliv na světě
 • přístup k datům odkudkoliv pomocí webového prohlížeče                                                                                
 • zákaznická podpora

Nevýhoda:

 • potřeba připojení k internetu

Hlavní prezentace produktu
https://firemnidochazka.cz

Docházkové hodiny

 Jsou vhodné zejména tam, kde je kladen důraz na jednoduchost a přehlednost.

Výhody:

 • maximální přehlednost záznamů
 • velmi jednoduchá obsluha
 • nenáročná instalace
 • nízká pořizovací cena

Nevýhody:

 • absence automatického sčítání odpracované doby s přenosem do mzdového systému
 • bez vazby na přístupový nebo stravovací systém

 

Elektronický docházkový systém

 se uplatní v organizacích s vyššími nároky na funkce systému.

Výhody:

 • vyhodnocení odpracované doby s propojením na mzdový systém
 • široké možnosti zpracování výstupních sestav
 • jednotná databáze osob s návazností na moduly:
  • sledování docházky
  • řízení přístupu
  • objednávání a výdej stravy
  • hodnocení zakázek

Nevýhody:

 • vyšší nároky na kvalifikaci obsluhy
 • vyžaduje počítačové vybavení
 • zpravidla vyšší investiční náročnost (v závislosti na rozsahu systému)

 

Společnost ELEKON, s.r.o. se specializuje na výrobu průmyslových hodin. Pod obchodní značkou Mobatime dodáváme časoměrná zařízení pro standardní i vysoce profesionální aplikace. Systémy jednotného času, věžní a fasádní hodiny, městské a pouliční hodiny, docházkové a kontrolní hodiny, elektrické pohony kostelních zvonů, LED informační panely.

Obchodní podmínky