Hlavní hodiny

Hlavní hodiny / Systémy jednotného času

Systém jednotného času se skládá z hlavních hodin a podružných analogových nebo digitálních hodin. Zabezpečuje zobrazení správného a stejného času v objektech  i venkovních prostorách, slouží k informování uživatelů o přesném čase ve školách, na nádražích, letištích, v hotelech, ve veřejných a administrativních budovách  obchodních centrech

Standardní rozvod jednotného času

Hlavní hodiny, řízené přesným krystalovým generátorem ovládají podružné hodiny z jednoho místa. Tím je zaručen stejný časový údaj na všech podružnch hodinách. Přijímače signálu DCF nebo GPS, které se obvykle k hodinám připojují, zaručují spolehlivou a nepřetržitou synchronizaci hodin s přesným časem (např. změna na letní čas a zpět probíhá automaticky). Hlavní hodiny mohou být vybaveny programovatelným výstupem pro spínání školního zvonění a dalších zařízení. K hlavním hodinám lze připojit záložní zdroj a tak zajistit chod hodin i v případě výpadku napájení.
Hlavní hodiny řídí všechny podružné hodiny, které jsou zapojené na podružné lince a zároveň spouští školní zvonky nebo jiná zařízení připojená na spínací kanál. Spínací kanál je možné sepnout manuálně i mimo stanovený program tlačítkem na hlavních hodinách, pokud to vyžaduje situace. Podružné hodiny mohou být analogové nebo digitální. Všechny podružné hodiny jsou zapojeny paralelně.
Analogové podružné hodiny jsou řízené polarizovanými minutovými impulsy 24 V, které zároveň hodiny napájí. Minutový impuls je z hlavních hodin přiváděn dvojžilovým kabelem. V případě výpadku napájení se hodiny zastaví na aktuálním času před výpadkem, po obnovení napájení hodiny dokrokují na správný čas.
Digitální podružné hodiny bývají obvykle řízeny z hlavních hodin digitální časovou informací (MOBALine, sériový kód MOBATIME) po dvoužilovém kabelu. Mohou zobrazovat čas, aktuální datum a teplotu. Digitální hodiny mají samostatné napájení ze sítě 230V~, případně 24V= (na přání). V případě výpadku napájení hodiny nesvítí, po obnovení napájení se načte správný čas z vnitřního záložního RTC a nejpozději během několika minut se čas podružných hodin synchronizuje s přesným časem hlavních hodin.

Distribuce času a data přes Ethernet / LAN, ToE

Jedná se nejmodernější způsob distribuce přesného času. Hlavní hodiny se chovají jako NTP server, podružné hodiny jako NTP klient. K distribuci času slouží NTP protokol (Network Time Protocol). Hodiny se nejen nastaví na správný čas, ale mohou být i monitorovány. To znamená, že poruchy hodin mohou být hlášeny vzdáleně na ovládacím terminálu. Analogové hodiny se strojky NTP jsou napájeny pomocí PoE. Digitální hodiny mohou být napájeny ze sítě 230V~, nebo přes Ethernet kabel pomocí PoE. Nové instalace se obvykle začleňují do komplexní IT infrastruktury. Digitální hodiny jsou k dispozici i v provedení WiFi pro bezdrátové připojení do LAN sítě.

Bezdrátové distribuce času, WTD

Systém jednotného času je založen na bezdrátovém vysílání časového kódu z WTD vysílače podružným hodinám. Hodiny jsou osazeny hodinovým strojkem pro příjem signálu nebo speciálním přijímacím modulem. Možnost neomezeného počtu podružných hodin řízených jedním vysílačem. Toto řešení je vhodné pro budovy a prostory, kde není možná instalace kabelů anebo jsou náklady na standardní rozvod vysoké.

 

Společnost ELEKON, s.r.o. se specializuje na výrobu průmyslových hodin. Pod obchodní značkou Mobatime dodáváme časoměrná zařízení pro standardní i vysoce profesionální aplikace. Systémy jednotného času, věžní a fasádní hodiny, městské a pouliční hodiny, docházkové a kontrolní hodiny, elektrické pohony kostelních zvonů, LED informační panely.

Obchodní podmínky