Věžní hodiny a fasádní hodiny

Věžní hodiny

Již celá staletí ukazují přesný čas, lahodí sluchu jasným zvukem zvonů, dokreslují krásu staveb. Pro svůj význam a tradici nikdy nezmizí z našeho života.

Velké hodiny umístěné na kostelní nebo radniční věži, zpravidla s více číselníky, nejen informují široké vrstvy obyvatelstva o přesném čase, ale také dotvářejí jejich architektonický vzhled.

Fasádní hodiny

Hodiny s jedním číselníkem, umístěným na fasádě libovolného objektu, oživí budovu a přitáhnou pozornost kolemjdoucích. Je možno je vyrobit v jakémkoli provedení a  umístit na ně logo zákazníka.

Systémy věžních hodin mohou být jednodušší bez odbíjení nebo náročnější s odbíjením, které jsou atraktivnější a působí plnohodnotněji.

Možné způsoby odbíjení obvyklé v našich krajích:

  • celé bití na 1 zvon (odbíjí pouze v celé hodiny 1–12 úderů)
  • půlové bití na 1 zvon (odbíjí půlhodiny 1 úderem a celé hodiny 1–12 údery)
  • čtvrťové bití na 2 zvony (odbíjí čtvrthodiny 1–4 údery na zvon o vyšším tónu a celé hodiny 1–12 údery na zvon o nižším tónu)
  • zvonkohry – hudební nástroje, jejichž každý tón je tvořen vlastním zvonem. Zvony jsou rozezvučeny pomocí kladívek. Ovládání na dálku pomocí počítače.

Společnost ELEKON, s.r.o. se specializuje na výrobu průmyslových hodin. Pod obchodní značkou Mobatime dodáváme časoměrná zařízení pro standardní i vysoce profesionální aplikace. Systémy jednotného času, věžní a fasádní hodiny, městské a pouliční hodiny, docházkové a kontrolní hodiny, elektrické pohony kostelních zvonů, LED informační panely.

Obchodní podmínky